Igazolás minta (saját hiányzás)

TANULÓ SAJÁT HIÁNYZÁSÁNAK IGAZOLÁSA