Tanáraink

A Külkereskedelmi Szakgimnázium

oktatói és munkatársai

Salusinszky András
Igazgató
Fogadóóra (bejelentkezés alapján):
szerdán 15.00 és 17.00 óra között
 
Bodori Ágnes
Igazgatóhelyettes
 
Halász Eszter
Iskolatitkár
 
Lechner Zsófia
Iskolatitkár
 
dr. Szakács Lajos
Kultúr- és vallástörténet
 
Hablicsekné dr. Richter Mária
Általános statisztika

 
Horváth Attila
Adózási alapismeretek, Adózás gyakorlat
 
Balogh Erika
Áruismeret
 
dr. Bittó Renáta
Kommunikáció, vezetési-, jogi-, gazdasági-, marketing elméleti ismeretek, marketing, vezetés, szervezés gyakorlat
 
dr. Cservákné Radó Ibolya
Vendégfogadás, turizmusföldrajz, marketing, üzleti protokoll, raktározás
 
dr. Kis Zsuzsanna
Raktározási folyamatok, marketing
 
Hoffmann Vilmos
Közlekedési üzemvitel, közlekedési alapfogalmak, beszerzési logisztika
 
Jáger Attila
Hálózatok elmélet és gyakorlat, programozás
 
Kettler Andrásné
Ügyviteli ismeretek elmélet és gyakorlat
 
Kocsis Zsuzsanna
Levelezés, gépírás
 
Nagy Zoltán
Gazdasági- és jogi alapismeretek
 
Palcsóné Nagy Piroska
Számviteli ismeretek elmélet és gyakorlat, pénzügyi alapismeretek
 
Patayné Malomsoki Éva
Módszertani koordinátor
 
Pleesz Lajosné
Számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat, vállalati könyvelés
 
Rácz Györgyné
Ügyviteli ismeretek elmélet és gyakorlat
 
Rozgonyi Orsolya
Szakmai angol nyelv
 
Rózsa Mária
Raktározás, közlekedési alapfogalmak
 
Szentiványi Imre
IT alapok
 
Ulrich Brigitta
Angol szakmai nyelv